Tsaboitekanelo

Tsaboitekanelo is hosted by Basego Mothowaeng. This radio show features conversations on current health topics with sound advice and health tips. Listen to the show on Radio Botswana-RB1 every Tuesday at 1320hrs.

migraine

03 July 2018
Family Planning

Thulaganyo ya Tsa Boitekanelo e go tsholetse thuto ka thulaganyo ya lelwapa/katologanyo tsholo. Gorata Magola o buisanya le Mme Lesego Mokganya mooki mo lephateng la Botsogo le Boitekanelo a le mo lekalaneng la “Tsa tlhakanelo dikobo le tsholo” go tlhalosa thulaganyo ya lelwapa le go ruta ka mananeo a a leng teng a go rulaganya lelwapa le go fa thotoetso.
Listen..

WHD

26 June 2018
Chemicals & Flu
on Health

Thulaganyo ya Tsa Boitekanelo e go tsholetse thuto ka di chemical gammogo le bolwetse jwa mhikela. Thulaganyo e buisanya le Rre Mompati Mogapi go tlhalosa tiriso ya dikhemikhale le Dr Lebapotswe Tlale go tlhalosa mhikela.
Listen..
prostrate cancer

19 June 2018
Burns

Paka ya mariga ke nako e gantsi bana ba tshabelelwang ke dikotsi tsa gosha / Burns. Thulaganyo e buisana le Dr Matshwenyego Boitshwarelo, ngaka mo lephateng la botsogo le boitekanelo go tlhalosa dikotsi tse di farologanyeng tse di ka amang ngwana le go fa batsadi le batlhokomedi ba bana dikgakololo.
Listen..