Bot50

Tsaboitekanelo

Tsaboitekanelo is hosted by Basego Mothowaeng. This radio show features conversations on current health topics with sound advice and health tips. Listen to the show on Radio Botswana-RB1 every Tuesday at 1320hrs.

diarrhoea

10 October 2017
Mental Health

Kgwedi ya Phalane e le malatsi a le lesome ke letsatsi la mafatshefatshe la Botsogo jwa tlhaloganyo. Tsa Boitekanelo e go tsholetse thuto ka letsatsi le. Tsa boitekanelo e buisanya le modiri mo lephateng la botsogo le boitekanelo a direla mo lekalaneng la botsogo jwa tlhaloganyo mme Nelly Mafa.
Listen..
alcohol

03 October 2017
Palliative Care

Matlhatso a bobedi a kgwedi ya Phalane ke letsatsi la mafatshefatshe la segopotso sa letsatsi la Hospice and Palliative Care. Tsa Boitekanelo e go tsholetse thuto ka tlhokomelo e. Tsa boitekanelo e buisanya le Rre Stalin Makhathayi mo lephateng la Botsogo le Boitekanelo, go thalosa letsatsi le le tlhokomelo e gore e neelwa bomang, kae le gore e fiwa jang?
Listen..
suicide

26 September 2017
Rabies

Kgwedi ya Lwetse e le malatsi a le masome a mabedi le borobabobedi ke letsatsi la mafatshefatshe la bolwetse jwa molafo. Tsa Boitekanelo e go tsholetse thuto ka bolwetse jo. Gorata Magola o buisanya le Dr Mpho Selemogo mo lephateng la botsogo le boitekanelo, yo o tlhalosang bolwetse jo, dikai, thibelo le kalafi ya jone.
Listen..