Tsaboitekanelo

Tsaboitekanelo is hosted by Basego Mothowaeng. This radio show features conversations on current health topics with sound advice and health tips. Listen to the show on Radio Botswana-RB1 every Tuesday at 1320hrs.

suicide

20 March 2018
TB Day

Kgwedi ya Mopitlo e le masome a mabedi le bone ke letsatsi la mafatshefatshe la bolwetse jwa kgotholo e tona (TB). Gorata Magola o buisanya le mooki kwa kokelong ya Molepolole, e e itebagantseng le batho ba ba kileng ba berekela kwa meepong Mme Portia Hubona go tlhalosa bolwetse jwa TB le go gakolola Sechaba gore ke ba dire eng go thibela bolwetse jo.
Listen..

diarrhoea

13 March 2018
Listeriosis

Tsa Boitekanelo gompieno e go tsholetse thuto ka bolwetse jwa Listeriosis, bolwetse jo, bo tlhagogile kwa lefatsheng la Afrika Borwa kwa bo se tseng bo bolaile batho fa ba bangwe ba le mo dikokelong. Tsa Boitekanelo e buisana le modiri mo lephateng la Botsogo le Boitekanelo mme Rosinah Pitinyana Modise go tlhalosa bolwetse le gore re le lefatshe la Botswana re ka amega jang.
Listen..
alcohol

06 March 2018
Diarrhoea/Floods

Lefatshe la rona le sa tswa go nna le dipula tse dineleng ka boteke mo dikgaolong dingwe. Tsa Boitekanelo gompieno e go ruta ka bolwetse jwa letshololo mo baneng jo gantsi bo rotloetswang ke metsi le dijo tse di kgotelesegileng. Re tla ithuta ka pabalesego ya dijo tse di amilweng ke metsi ka nako ya merwalela.
Listen..