Bot50

Tsaboitekanelo

Tsaboitekanelo is hosted by Basego Mothowaeng. This radio show features conversations on current health topics with sound advice and health tips. Listen to the show on Radio Botswana-RB1 every Tuesday at 1320hrs.

diarrhoea

12 December 2017
Food Indulgence

Thulaganyo ya Tsa Boitekanelo e go tsholetse thuto ka Go ja phetelela segolo bogolo ka malatsi a boitapoloso/festive season. Gorata Magola o buisanya le Mme Rosinah Pitinyane Modise modiri mo lephateng la Botsogo le Boitekanelo a le mo lekalaneng la pabalesego ya dijo, go tlhalosa go ja phetelela, le go gakolola Sechaba gore ba ka dira eng go thibela go ja phetelela.
Listen..
alcohol

05 December 2017
Fibroids

Thulaganyo ya Tsa Boitekanelo e go tsholetse thuto ka bolwetse jwa di Fibroids. Gorata Magola o buisanya le Ngaka kwa sepateleng sa Marina mo Gaborone Dr Lorato Matshitsa, go tlhalosa bolwetse jo.
Listen..
suicide

28 November 2017
World Aids Day

Kgwedi ya Sedimonthole e rogwa ke letsatsi la mafatshefatshe la segopotso sa mogare wa HIV/ AIDS. Mo thulaganyong ya gompieno re ithuta ka mogare le bolwetse jo. Re araba dipotso tse: Seemo sa mogare mo lefatsheng la rona, mananeo a leng teng go lwantsha mogare le ka fa re ka thibelang ka teng go tsenwa ke mogare. Basego Mothowaeng o buisanya le modiri mo lephateng la botsogo le boitekanelo rre Oageng Moseki go tlhalosa dintlha tse.
Listen..